Het Omslagstelsel

Welkom bij het Omslagstelsel Rijkswagenpark.

Deze website is speciaal bedoeld voor de wagenparkbeheerders werkzaam bij de Rijksoverheid en voor de wagenparkbeheerders die namens de Rijksoverheid het beheer voeren over motorrijtuigen die door de Rijksoverheid worden ingezet in het kader van haar taakstelling.

 

Voordelen

  • Actueel inzicht in uw eigen wagenpark
  • Beheer van uw eigen wagenpark
  • Voortgang schadeproces volgen
  • Managementinformatie door middel van actuele rapportages

Geschiedenis

Sinds 1 januari 1965 bepaalt de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dat voor motorrijtuigen die in Nederland aan het verkeer deelnemen een aansprakelijkheidsverzekering dient te zijn afgesloten. Het belangrijkste kenmerk van deze verzekering is dat degene, die schade lijdt door toedoen van een motorrijtuig, rechtstreeks de WAM verzekeraar van die auto kan aanspreken voor vergoeding van zijn schade.
Lees het hele verhaal

Bent u een wagenparkbeheerder en wilt u een schade-expert(ise) aanvragen?

Aanvraag
Schade-expert(ise)

Veelgestelde vragen

  • Hoe zit het in verschillende ongevalsituaties, waarbij bestuurders met en zonder inzittenden al dan niet in dienst- of prive-tijd mogelijk schade lijden en op welke wijze kan er dan mogelijk schadevergoeding worden verkregen?
  • Meer veelgestelde vragen

Contact omslagstelsel

Adres postbus 610
Postcode / Plaats 2700 MR Zoetermeer
Email omslagstelsel@bsabv.nl
Telefoon 079-7507130
Fax 079-7507101